Kanpuriye

  • Release Year: 2019
  • Director: Ashish Aryan
  • Cast: Aparshakti Khurana, Divyendu Sharma, Vijay Raaz
  • Category: Movie
  • Genre: Drama, Comedy
Kanpuriye is a Drama, Comedy Movie which was released in the year 2019 starring Aparshakti Khurana, Divyendu Sharma, Vijay Raaz and this Movie directed by Ashish Aryan

Where you can watch this Movie Kanpuriye?

You can watch this Movie on Disney + HotStar